Šta je to materijalna tačka?

Materijalna tačka

Materijalna tačka je idealizovan model za proučavanje osobina tela u mirovanju i kretanju u fizici kada se matematičkoj tački (koja nema dimenzije već samo položaj) dodaje još i osobina mase, odnosno takva tačka ima inerciju i deluje gravitacionom silom.

Ovakva idealizacija je moguća ako se obrtni deo ukupnog kretanja tela ne razmatra. Pošto se celo telo zamenjuje tačkom, a sve sile koje deluju na celo telo se prikazuju kao da deluju na tačku, to mora postojati tačno jedna tačka u telu koja može biti takva vrsta reprezenta. Ona se zove centar mase.

Na primer, ako se prilikom kretanja planeta oko Sunca proučavaju samo putanje središta planeta, onda se čak i tela tako velikih dimenzija mogu smatrati tačkama. Ako se proučava obrtni deo nekog kretanja, onda se taj objekat mora posmatrati kao telo, bez obzira na dimenzije objekta.

You may also like...

1 Response

  1. 24. Aprila 2017.

    […] materijalna tačka – telo možemo prikazati materijalnom tačkom ako su njegove dimenzije manje od dužine puta kojim se telo kreće; […]

Ostavite Vaš komentar

Sva Fizika
%d bloggers like this: