Šta je to materijalna tačka?

Materijalna tačka

Materijalna tačka je idealizovan model za proučavanje osobina tela u mirovanju i kretanju u fizici kada se matematičkoj tački (koja nema dimenzije već samo položaj) dodaje još i osobina mase, odnosno takva tačka ima inerciju i deluje gravitacionom silom.

Ovakva idealizacija je moguća ako se obrtni deo ukupnog kretanja tela ne razmatra. Pošto se celo telo zamenjuje tačkom, a sve sile koje deluju na celo telo se prikazuju kao da deluju na tačku, to mora postojati tačno jedna tačka u telu koja može biti takva vrsta reprezenta. Ona se zove centar mase.

Na primer, ako se prilikom kretanja planeta oko Sunca proučavaju samo putanje središta planeta, onda se čak i tela tako velikih dimenzija mogu smatrati tačkama. Ako se proučava obrtni deo nekog kretanja, onda se taj objekat mora posmatrati kao telo, bez obzira na dimenzije objekta.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *