Šta je to jednoliko pravolinijsko kretanje?

Jednoliko kretanje po pravcu

Formula za brzinu tijela tokom jednolikog pravolinijskog kretanja je:
{\displaystyle v={s \over t}}

Pomnožimo li jednačinu s nazivnikom dobijemo da je:

s=v × t

Uz to formula za vrijeme glasi:

{\displaystyle t={s \over v}}

Formula za s se može zaključiti i iz prikaza v-t grafika jednolikog kretanja, gdje dobijemo lik pravougaonika ili kvadrata nakon prikazivanja dobivenih vrijednosti v u odnosu na t. Budući da se površina tih geometrijskih likova prikazuje proizvodom njihovih suprotnih stranica, tako i ovdje za traženi s možemo pomnožiti stranice v i t.

Formula za v dobije se iz s-t grafika, gdje se dobije lik trokuta, pa se tako i ta formula zaključi.

  • Pravac u s-t grafiku je je ravan što prikazuje da tijelo prevaljuje jednake puteve. Što je pravac nagnutiji na ordinatnu (y) osu, brzina tijela je veća jer tijelo brže prevaljuje veće puteve.
  • Pravac u v-t grafiku je zapravo ravna linija što pokazuje da je brzina uvijek jednaka.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *