Primjeri programa u C – u

 1. #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  double funkcija (double x);
  main() {
  double x,h, izv1, izv2, rel, aps,f;
  printf (“Unijeti x\n”);
  scanf (“%f”,&x);
  h=0.1;
  while (h>0.00000001) {
  izv1=(funkcija(x+h)-funkcija(x))/h;
  izv2=exp(x)*cos(x)-exp(x)*sin(x);
  aps=fabs(izv2-izv1);
  rel=fabs(aps/izv2)*100;
  printf (“%f %f %f \n”, h, aps, rel);
  h=h*0.9;
  }
  return (0);
  }

  double funkcija (double x) {
  double f;
  f=exp(x)*cos(x);
  return (f);
  }

   

  2.# include <stdio.h>
  # include <math.h>

  main() {
  int i,j,n,a[9][9],b[9][9],c[9][9],d[9][9],sk1,srn,trag,k,s1,s2;
  printf (“Unesi dimenzije matrice\n”);
  scanf (“%d”,&n);
  printf (“Unesi elemente matrice \n”);
  for (i=0;i<n;i++) {
  for (j=0;j<n;j++) {
  scanf (“%d”,&a[i][j]);
  }
  }
  for (i=0;i<n;i++) {
  for (j=0;j<n;j++) {
  printf (“%d “,a[i][j]);
  }
  printf (“\n”);
  }
  sk1=0;
  for (i=0;i<n;i++){
  sk1=sk1+a[i][0];
  }
  printf (“suma elemenata prve kolone je: %d \n”, sk1);
  srn=0;
  for (i=0;i<n;i++){
  srn=srn+a[n-1][i];
  }
  printf (“suma elemenata n-tog reda je: %d \n”, srn);
  trag=0;
  for (i=0;i<n;i++){
  trag=trag+a[i][i];
  }
  printf (“trag matrice je: %d \n”, trag);
  printf (“transponovana matrica\n”);
  for (i=0; i<n; i++) {
  for (j=0; j<n; j++) {
  b[i][j]=a[j][i];
  printf (“%d “, b[i][j]);
  }
  printf (“\n”);
  }
  for (i=0; i<n; i++) {
  for (j=0; j<n; j++) {
  c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
  }
  }
  printf (“suma matrice A i njene transponovane AT\n”);
  for (i=0;i<n;i++) {
  for (j=0;j<n;j++) {
  printf (“%d “,c[i][j]);
  }
  printf (“\n”);
  }
  for (i=0; i<n; i++) {
  for (j=0; j<n; j++) {
  d[i][j]=0;
  for (k=0; k<n; k++) {
  d[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
  }
  }
  }
  printf (“proizvod matrica A i AT\n”);
  for (i=0;i<n;i++) {
  for (j=0;j<n;j++) {
  printf (“%d “,d[i][j]);
  }
  printf(“\n”);
  }
  s1=0;
  for (i=0; i<n; i++) {
  for (j=i+1; j<n; j++) {
  s1+=a[i][j];
  }
  }
  printf (“suma elemenata iznad glavne dijagonale je: %d \n”, s1);
  s2=0;
  for (i=0; i<n; i++) {
  for (j=0; j<i; j++) {
  s2+=a[i][j];
  }
  }
  printf (“suma elemenata ispod glavne dijagonale je: %d \n”, s2);
  return(0);
  }

 235 total views,  2 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: