Kako glasi drugi Newtonov zakon?

2. zakon (Temeljni zakon gibanja). U svakodnevnim primjenama najčešći je slučaj da se tijelu ne mijenja masa tijekom promjene brzine, što je moguće (zanemarujući promjene u dalekim i nemjerljivim decimalama) samo za brzine puno manje od brzine svjetlosti (tzv. nerelativistička aproksimacija). Tada se koristi sljedeća jednostavna formulacija drugog zakona:

Ako na tijelo mase m djeluje sila F, ona mu daje ubrzanje:

{displaystyle {vec {a}}={{vec {F}} over m}}

Opća formulacija temeljnog zakona gibanja, bez spomenutih ograničenja, koja je bliža Newtonovom izvornom tekstu, glasi:

Brzina promjene količine gibanja tijela jednaka je sili koja djeluje na tijelo:

{displaystyle {vec {F}}={mathrm {d} {vec {p}} over mathrm {d} t}}

Za slučaj da je masa tijela konstantna, lako se vidi iz definicije količine gibanja i iz pravila deriviranja da ova opća formulacija prelazi u prethodni jednostavniji oblik:

{displaystyle {vec {F}}={mathrm {d} {vec {p}} over mathrm {d} t}={mathrm {d} (m{vec {v}}) over mathrm {d} t}=m{mathrm {d} {vec {v}} over mathrm {d} t}=m{vec {a}}}
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »