Kako glasi Kulonov zakon?

Kulonov zakon

Počinje se sa jačinom elektrostatičke sile (u newtonima) između dva tačkasta naboja q i Q (u kulonima). Pogodno je označiti jedan od ovih naboja, q, kao testni naboj, i Q nazvati izvornim nabojem. Dok se teorija razvija, dodat će se još izvornih naboja. Ako je r udaljenost (u metrima) između dva naboja, onda je sila:

{displaystyle F={frac {1}{4pi varepsilon _{0}}}{frac {qQ}{r^{2}}}=k_{e}{frac {qQ}{r^{2}}},,}

gdje je ε0 dielektrična konstanta vakuuma, ili dielekrična konstanta praznog prosora:

{displaystyle varepsilon _{0}={10^{-9} over 36pi };;mathrm {C^{2} N^{-1} m^{-2}} approx 8.854 187 817times 10^{-12};;mathrm {C^{2} N^{-1} m^{-2}} .}

SI jedinica za ε0 je jednaka  A2s4 kg−1m−3 ili C2N−1m−2 ili F m−1. Kulonova konstanta je:

{displaystyle k_{e}approx {frac {1}{4pi varepsilon _{0}}}approx 8.987 551 787times 10^{9};;mathrm {N m^{2} C} ^{-2}.}

Upotreba ε0 umjesto k0 u izražavanju Kulonovog zakona odnosi se na činjenicu da je sila obrnuto proporcionalna površini sfere radijusa koji je jednak udaljenosti između dva naboja.

Sila ili međudjelovanje između dva naboja u mirovanju proporcionalna je količini tih naboja, a obrnuto je proporcionalna kvadratu njihovih rastojanja.

Jedan proton ima naelektrisanje e, i elektron ima naelektrisanje −e, gdje je,

{displaystyle eapprox 1.602 176 565times 10^{-19};;mathrm {C} .}

Ove fizikalne konstante (ε0, k0, e) su opisane tako da su ε0 i k0 tačno definisane, i e je izmjerena veličina.

Reference

  1. Matthew Sadiku (2009). Elements of electromagnetics. str. 104. ISBN 9780195387759.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *