Šta je aeronomija?

Aeronomija (grčki), grana geofizike koja se bavi fizikalnim i kemijskim svojstvima gornje atmosfere (iznad 50 km visine), tj. gdje su procesi ionizacije i disocijacije bitni, a u novije vrijeme i svojstvima gornje stratosfere (30–50 km visine). U novije vrijeme proučavaju se ozonske rupe. U Zagrebu je u veljači 1990. zapažena pojava intruzije ozona iz viših slojeva atmosfere. Aeronomija proučava i polarnu svjetlost koja je kod nas zabilježena u Osijeku (1770) i Zagrebu (1870).

 766 total views,  2 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: