Šta će fizika u fizerskoj školi?

Prije par godina jedan frizer se požalio zašto postoji fizika u fizerskoj srednjoj školi, kao šta će frizeru fizika!?

Frizer mora znati fiziku iz razloga opšte pismenosti i obrazovanja, kao i samozaštite i razumjevanja svijeta koji ga okružuje.

Bez fizike, kako razumjeti munje, gromove, vrijeme i nevrijeme, struju i ostalo?

Kako razumjeti zašto Mjesec ne padne na Zemlju kad se nalazi poviš Zemlje, kako razumjeti zašto je astrologija pogrešna, zašto i kako dolazi struja do frizerskog salona, te kako i zašto koristiti gromobrane? Kako razumjeti elektricitet koji se javlja pri interakciji češlja i kose?

q

Šta je uzrok statičkog elektriciteta u kosi?

Kao što znamo ili bi trebalo da znamo, sve se sastoji od atoma i svaki atom ima jezgro sastavljeno od pozitivnih čestica koje se zovu protoni i od neutralnih neutrona. Oko jezgra je oblak negativno naelektrisanih elektrona. Elektrone privlače pozitivni protoni u jezgru, zbog čega se atom održava kao cijelina. Cijeli atom je neutralan, tj. nije naelektrisan.

ATOM2

Pošto je čovjek i sve što ga okružuje sačinjeno od atoma, ni obični svakodnevni predmeti nisu naelektrisani.

Statički elektricitet nastaje kad se predmeti privremeno naelektrišu. To znači da su njihovi atomi postali neuravnoteženi, ili sa previše, ili sa premalo elektrona. Kosa se može lako naelektrisati ako se češlja u suvoj sobi. Češalj sakuplja elektrone sa kose, pa se naelektrišu i kosa i češalj. Uzrok je trenje pri prolasku češlja kroz kosu. Trenje se javlja kad se dvije površine hvataju i povlače pri međusobnom trljanju. I plastični zupci izgledaju glatki, ali su u stvari veoma neravni – to su  razbacana brdašca nagomilanih atoma. Dok se češalj kreće kroz kosu, gomilice atoma na svakoj dlaci upadaju u udubljenja na zupcima, i obrnuto. Trenje se smanjuje kad je soba vlažna, pošto tada kosa sadrži više vode, zbog čega je glađa. Trenje je takođe manje kad je kosa nauljena jer uljna prevlaka omogućava češlju da glatko klizi. Ali kad su i kosa i soba suhe, trenja ima mnogo. Elektroni se otkinu sa kose i zakače za atome češlja. Pošto je naeektrisanje elektrona negativno, i češalj se naelektriše negativno. Istovremeno, izgubivši određeni broj elektrona, jedan dio kose naelektriše se pozitivno. A pošto se suprotna naelektrisanja privlače, pozitivno naeletrisana kosa prianja uz negativno naelektrisan češalj. Ako se češalj podigne iznad glave, kosa će poletijeti za njim. Poslije svega, atomi se vraćaju u normalno stanje, sa elektronima i protonima u savršenoj ravnoteži.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *