Koje su to osnovne sile (interakcije) u prirodi?

Fundamentalne interakcije

Osnovne ili fundamentalne sile (tačnije, interakcije ili međudjelovanja) djeluju između čestica, a njihovo se djelovanje ne može objasniti pomoću drugih sila. U fizici se danas tradicionalno razlikuju četiri osnovne interakcije: jaka, elektromagnetska, slaba i gravitaciona. One se značajno razlikuju prema jačini i ponašanju, ali se smatra da su prve tri posljedica jednog, još temeljnijeg međudjelovanja, što je već pokazano za elektromagnetnu i slabu nuklearnu interakciju.

Interakcija Trenutna teorija Prijenosnici Relativna jačina Zavisnost o udaljenosti
Jaka Kvantna hromodinamika
(QCD)
gluoni 1038 {\displaystyle 1\,}
Elektromagnetska Kvantna elektrodinamika
(QED)
fotoni 1036 {\displaystyle {\frac {1}{r^{2}}}}
Slaba Elektroslaba interakcija W i Z bozoni 1025 {\displaystyle {\frac {e^{-m_{W,Z}r}}{r^{2}}}}
Gravitacijska Opća teorija relativnosti
(GR, nije kvantna teorija.)
gravitoni 1 {\displaystyle {\frac {1}{r^{2}}}}
Share

0 thoughts on “Koje su to osnovne sile (interakcije) u prirodi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *